a

Због пасивног држања и међусобног пребацивања надлежности Министарства здравља и Управе за биомедицину није извршен инспекцијски надзор над радом здравствене установе у погледу правилности поступка биомедицински потпомогнуте оплодње, утврдио је Заштитник грађанa