a

У раду Министарства здравља Републике Србије начињени су пропусти на штету права пацијенткиње, због неизвршења сопственог решења о ванредној провери квалитета стручног рада над радом здравствених радника који су учествовали у њеном лечењу, утврдио је Заштитник грађана