a

Поступање органа града Београда у обезбеђивању услуга додатне подршке детету и ученику у образовном процесу, оптерећено је пропустима на штету права детета са тешкоћама у развоју на квалитетно образовање и не доприноси одржавању и развоју инклузивног модела образовања, утврдио је Заштитник грађана