a


Препорука Министарству правде поводом повреде принципа добре управе услед непоступања по захтевима за упис у Регистар сталних вештака у складу са Законом о условима за обављање послова вештачења