a

Министарство просвете, науке и технoлошког развоја начинило је пропусте у раду у поступку набавке уџбеника у пројекту "Бесплатни уџбеници за ученике првог, другог и трећег разреда основне школе", у школској 2011/2012 години, утврдио је Заштитник грађана