a

Заштитник грађана је утврдио да је у Окружном затвору у Панчеву начињен  пропуст у раду, који се огледа у повреди права осуђеног на свакодневне прегледе од стране лекара током трајања објављеног штрајка глађу