a

Полицијској станици Нова Варош упућене су препоруке мера за отклањање уочених недостатака, стоји у извештају тима Националног превентивног механизма