a


Препорука Министарству финансија Републике Србије због недостављања писменог одговора на питање о пореској ситуацији  које је порески обвезник поставио у истој форми