a

Градска општина Звездара ни након две године није извршила правноснажно и извршно решење о рушењу, утврдио је Заштитник грађана