a

Градска управа Ниш ниje сагласно закону, по упису грађана у матичну књигу рођених, доставилa извод из матичне књиге надлежном органу ради одређивања јединственог матичног броја грађана, утврдио је Заштитник грађана