a

Министарство одбране није поступило у складу са правноснажном пресудом надлежног општинског суда чиме је ускраћено право на имовину грађанину М.М. који нема могућност од 2001. године да уђе на сопствени посед, утврдио је Заштитник грађана у поступку  утврђивања законитости и правилности рада Министарства одбране РС