a

У раду Окружног затвора у Суботици, Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде, постоји неправилност која се огледа у повреди права лица лишених слободе да у слободно време, изван затворених просторија проведу најмање два часа дневно, јер у затвору не постоји довољан број „простора за шетњу“, утврдио је Заштитник грађана