a

У раду Казнено-поправног завода Пожаревац -  Забела Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде, уочен је недостатак видео надзора у сутерену VII павиљона и осветљења у ходнику који спаја две постојеће смештајне целине сутерена