a


Заштитник грађана утврдио да је Центар за социјални рад А... начинио пропусте у раду на штету права детета у заштити од сексуалног злостављања и сексуалног искоришћавања, као и пропусте на штету права деце у заштити од насиља.