a


Мишљење и препорука Министарству унутрашњих послова  поводом добровољности уношења контактног микроконтролора (чипа) приликом издавања нових личних карата