a


Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Нови Београд незаконито наплатила грађанину републичку административну таксу ради исправке словне грешке у његовом личном имену до које је дошло без његове кривице, утврдио Заштитник грађана