a


У раду Пореске управе Министарства финансија, у поступку теренске контроле, начињен је пропуст на штету грађанке и повређен принцип добре управе – правилног административног пoнашања, утврдио је Заштитник грађана