a


Завод за заштиту споменика културе Краљево начинио је пропуст у раду јер није у законом прописаном року обавестио сопственикa објекта о његовом евидентирању као непокретности којa ужива претходну заштиту

panel flajer