a

Министарство просвете и науке није поступило по извршној пресуди Првог основног суда у Београда чиме је начињен пропуст у раду на штету права  грађанке и повређен закон и начела добре управе, утврдио је Заштитник грађана