a


Заштитник грађана утврдио да се у Клиничком центру Ниш незаконито и неправилно обавља допунски рад, као и да је РЗЗО незаконито закључио уговор са овом медицинском институцијом о пружању здравствених услуга које су обухваћене здравственим осигурањем