a


Заштитник грађана утврдио да Општинска управа Градске општине Лазаревац у свом раду није поштовала принципе добре управе што је довело до повреде права грађана и у препоруци затражио да се уочени пропусти отклоне