a


Препорука Заштитника грађана и Покрајинског омбудсмана Министарству за државну управу и локалну самоуправу ради уједначавања редоследа уписа у матичне књиге припадника  националних мањина на језику и писму националне мањине