a


Препоруке Заштитника грађана Пореској управи поводом наплате  доприноса за социјално осигурање приватним предузетницама на породиљском одсуству