a


Након утврђених пропуста у раду Градске општине Савски венац Заштитник грађана  је  упутио препоруку ради отклањања уочених недостатака и спречавања сличних пропуста у будућности, као и остваривања права грађана на добру управу