a


Заштитник грађана утврдио да се у Окружном затвору Нови Сад и КПЗ Шабац малолетнички притвореници смештају у исте просторије са пунолетним и препоручио да се овакве одлуке доносе једино на основу мишљења надлежног судије за малолетнике