a


Заштитник грађана утврдио да окружни затвор у В...није обезбедио смештајне и животне услове осуђеном лицу са инвалидитетом и у препоруци тражио да се исправе сви недостаци који угрожавају његова људска права