a


Заштитник грађана утврдио да Дирекција за реституцију није поштовала принципе добре управе чиме је повређено право црквене општине Нови Сад на добијање одлуке у законском року и препоручио да се без одлагања сагледа основаност захтева и донесе одлуку