a


Заштитник грађана утврдио да је приликом избора професора на београдском универзитету било пропуста и препоруком предложио мере за унапређење поступка избора садашњих и будућих кандидата