a

Заштитник грађана утврдио пропусте у раду Управе за извршење кривичних санкција и повреду бирачких права лица лишених слободе која су смештена у заводима за извршење санкција