a

Заштитник грађана утврдио пропусте у спровођењу Закона о националним саветима националних мањина и у препоруци иницирао унапређење прописа о њиховом конституисању