a

Препорука Заштитника грађана Заводу за јавно здравље у Ф.... ради одустајања од даље наплате потраживања, у ситуацији када је извршен повраћај главнице, а даље извршавање уговорних обавеза егзистенцијално угрожава дужника