a

У сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији Заштитник грађана ће у јуну 2024. године организовати међународну конференцију о улози и значају омбудсмана у заштити права на здраву животну средину, чији је циљ да се кроз размену искустава и примера добре праксе осветле најактуелнији изазови и понуде решења у области заштите животне средине као кључне теме која обликује будућност и напредак савременог друштва. Конференција ће окупити представнике институција омбудсмана у региону и шире као и предсавнике надлежних органа законодавне, судске и извршне власти на републичком, покрајинском и локалном нивоу, организација цивилног друштва, академске заједнице и међународних организација.