a

Овај пројекат који спроводи Мрежа организација за децу Србије (МОДС), у сарадњи са Заштитником грађана и Привредном комором Србије, представља наставак прошлогодишњег пројекта посвећеног борби против сексуалне експлоатације и злостављања деце с тим што је ове године фокус на секторе туризма и угоститељства. У децембру 2023. године одржана је фокус група са члановима Панела младих саветника Заштитника грађана ради прикупљања информација, мишљења, ставова и препорука Панела младих саветника у области заштите деце од сексуалне експлоатације и злостављања у туризму и угоститељству. Прикупљени подаци ће допринети изради препорука Заштитника грађана ради унапређења институционалног и правног оквира у овој области, као и изради Декларације о посвећености компанија заштити деце од сексуалне експлоатације и злостављања која ће бити представљена на Сајму туризма у фебруару 2024. године.