a

У сарадњи са удружењем Форум судија Заштитник грађана учествује у пројекту Аутономног женског центра под називом Ефикасне политике и усаглашена пракса у пружању подршке и помоћи жртвама насиља у породици који финансира Амбасада Краљевине Холандије и чији је циљ да се унапреди примена Закона о спречавању насиља у породици кроз ефикаснију сарадњу и координацију свих служби у систему заштите жртава. Као прва активност пројекта, у октобру 2020. године представљен је Посебан извештај Заштитника грађана о раду група за координацију и сарадњу на подручју града Београда. Извештај је сачињен на основу анализе поступања група за координацију и сарадњу на подручју Београда која је током 2018. године спроведена у сарадњи са Аутономним женским центром, а уз финансијску подршку Мисије ОЕБС-а у Србији. Током 2021. године биће спроведена анализа поступања група за координацију и сарадњу на подручју града Ниша. На основу прикупљених података биће израђен посебан извештај Заштитника грађана са препорукама за унапређење које ће бити упућене надлежним органима који су на територији града Ниша укључени у систем подршке и заштите жртава насиља у породици. Такође, планирано је да средином године буду одржане фокус групне дискусије са представницима центара за социјални рад из Ниша, Алексинца, Дољевца, Гаџиног Хана, Ражња, Сокобање и Сврљига.