a

Крајем 2020. године Влада Републике Бугарске одобрила је средства за спровођење пројекта Заштитника грађана под називом Деца деци – упознајте своја права чији је циљ да допринесе бољем разумевању концепта дечјих права у Републици Србији и унапређеној промоцији и јачању партиципације као једног од кључних принципа Конвенције Уједињених нација о правима детета. Предвиђено је да пројекат траје 18 месеци и да обухвати низ активности у чијем спровођењу ће кључну улогу имати Панел младих саветника Заштитника грађана као облик трајног учешћа деце и младих у активностима овог органа. У 2021. години предвиђени су израда и штампање брошура о Заштитнику грађана и дечјим правима и о Конвенцији Уједињених нација о правима детета, као и промотивне брошуре о Панелу младих саветника Заштитника грађана. Такође, у зависности од епидемиолошке ситуације предвиђено је и одржавање Летње школе о правима детета за одабране ученике основних и средњих школа на територији Републике Србије, као и вршњачке радионице по школама о правима детета које би држали полазници Летње школе уз подршку и менторство Панела младих саветника и Заштитника грађана.