a

Заштитник грађана започео је средином 2015. године пројекат чија је сврха да допринесе унапређеном законодавном оквиру за заштиту људских права у складу са релевантним међународним стандардима и правним тековинама Европске уније. Невладине организације и друге организације цивилног друштва које се баве унапређењем људских права биће ангажоване да прате законодавне иницијативе и Заштитнику грађана достављају анализе нацрта закона и других законских и подзаконских аката у унапред договореним областима. На основу експертских анализа Заштитник грађана ће подносити мишљења на нацрте закона, амандмане на законе у скупштинској процедури као и покретати друге врсте законодавних иницијатива. Пројекат ће трајати до децембра 2017. године и финансирају га Амбасада Велике Британије у Србији и Швајцарска агенција за развој и сарадњу, а биће спроведен у сарадњи са Кућом људска права која ће обезбедити административну и техничку подршку у спровођењу пројекта.