a

Крајем 2020. године Влада Републике Бугарске одобрила је средства за спровођење пројекта Заштитника грађана под називом Деца деци – упознајте своја права чији је циљ да допринесе бољем разумевању концепта дечјих права у Републици Србији и унапређеној промоцији и јачању партиципације као једног од кључних принципа Конвенције Уједињених нација о правима детета. Предвиђено је да пројекат траје 18 месеци и да обухвати низ активности у чијем спровођењу ће кључну улогу имати Панел младих саветника Заштитника грађана као облик трајног учешћа деце и младих у активностима овог органа. Током 2021. и 2022. години израђени су бројни промотивни материјали: брошура о Заштитнику грађана и дечјим правима, о Конвенцији Уједињених нација о правима детета, као и брошура о Панелу младих саветника Заштитника грађана. Почетком 2022. године одржана је обука изабраних чланова Панела младих савететника (ToT) ради држања радионица вршњацима на Летњој школи о правима детета која је одржана у септембру 2022. године у Новом Саду. Летња школа је окупила ученике основних и средњих школа на територији Републике Србије, а након ње су полазници одржали вршњачке радионице по школама о правима детета уз подршку и менторство Панела младих саветника и Заштитника грађана.