a

Током 2010. године Заштитник грађана је учествовао у пројекту који је спровео Покрајински омбудсман под називом Родно заснована дискриминација на радном месту на локалном и покрајинском нивоу и чији је циљ био да допринесе стварању атмосфере толеранције у радном окружењу у покрајинским и локалним органима власти која ће промовисати једнакост и родну равноправност. Пројекат је спроведен захваљујући финансијској подршци Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women). У оквиру пројекта Заштитник грађана и Покрајински омбудсман заједнички су организовали регионалну конференцију омбудсмана о родној равноправности и поштовању уставних и законских одредби о родној равноправности и том приликом су остварени следећи резултати:

  • На конференцији су учествовали омбудсмани и/или представници институција омбудсмана из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Македоније, Румуније и Словеније, као и локални омбудсмани Суботице, Зрењанина, Бачке Тополе, Бечеја, Новог Сада, Крагујевца, Врачара и Вождовца
  • Оснажени су капацитети локалних омбудсмана да у свакодневну праксу уведу принцип родне равноправности и организују активности у циљу промоције родне равноправности на локалном нивоу
  • Успостављена је регионална сарадња и мрежа омбудсмана и других независних органа на питањима родне равноправности, родно заснованог насиља и социјалних права жена