a

Уз подршку организације Save the Children International канцеларија за северозападни Балкан Заштитник грађана је у септембру 2014. године организовао редовну годишњу регионалну конференцију Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе (CRONSEE). Овогодишња конференција била је посвећена теми утицаја опстанка услуга и програма за децу у условима рестриктивних економских политика. Конференцији су присуствовале чланице Мреже и то омбудсмани Грчке, Хрватске, Македоније, Албаније, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Републике Српске, Бугарске, Словеније, Косова* и Покрајински омбудсман, као и представници релевантних државних институција и организација цивилног друштва које се баве правима деце. По завршетку конференције одржане је и тематски састанак Мреже на тему онлајн репутације и заштите безбедности деце на интернету. Заједнички став Мреже о овим темама објављен је на сајту Заштитника грађана, док је крајем 2015. године објављен и зборник радова са Конференције на српском и енглеском језику.

--------

*Овај назив употребљава се без прејудицирања према статусу и у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности УН и мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о независности Косова