a

Заштитник грађана изражава задовољство због ефикасног, правилног и законитог поступања припадника Министарства унутрашњих послова које је спречило окупљање неонацистичких организација и истовремено осигурало безбедност учесника антифашистичког скупа 11. октобра у Београду.

Адекватна реaкција полиције враћа веру у постојање политичке воље и, истовремено способности државних органа Републике Србије да се јасно одреде и ефикасно делују према деструктивном понашању којим се крше права других и угрожава само биће друштвене заједнице. Неонацизам и сличне идеологије у Србији неће бити толерисане, јасна је порука коју је власт послала не само изјавама државних органа, већ и конкретним радом полиције, што свакако треба поздравити.

Заштитник грађана користи прилику да понови да се трајни циљ сузбијања идеологија заснованих на етничком, расном, верском или другом екслузивизму, које су супротне бићу демократске заједнице, не може постићи само административним, полицијским и судским забранама. Такве забране су само хитне мере за спречавање штетних последица које могу наступити од јавног испољавања друштвено деструктивних идеологија. За постизање коначног циља од кључног значаја је успех мера усмерених ка оснаживању друштвених вредности, какве су враћање значаја васпитању и образовању и побољшање његовог квалитета и доступности, борба против дискриминације и заштита достојанства грађана свуда и у свакој прилици, спровођење стратегије за младе, смањивање социјалних разлика, пружање равноправних могућности, јачање толерације и уважавања различитости, бескомпромисно сузбијање криминалитета итд. Без успеха таквих мера забране би саме, дугорочно, могле имати и негативне последице.У оквиру обележавања Дечје недеље, Заштитник грађана Саша Јанковић и његова заменица за права детета, Тамара Лукшић Орландић посетили су данас Свратиште за децу улице у Крфској улици бр. 7а.

 Републички омбудсман и његова заменица разговарали су са координаторкама пројекта Свратишта, Милицом Ђорђевић и Милом Мушкиња из невладине организације Центар за интеграцију младих, која је иницијатор отварања Свратишта. Разговарало се о свим изазовима  на које овакав пројекат наилази у својој реализацији. Посебно је посвећена пажња начинима побољшања сарадње ове организације са државним институцијама. Заштитник грађана је обећао подршку у институционализацији пројекта, и остваривању успешније комуникације, пре свега са надлежним републичким институцијама, али и онима на нивоу Града и локалне заједнице, које ће допринети побољшању положаја социјално најугроженије деце. Координаторке су обавестиле Заштитника грађана, да је предвиђено да пројекат траје до маја следеће године, али да је његово финансирање обезбеђено до краја ове године. У циљу одрживости пројекта очекује се усвајање најпогоднијег модела за помоћ деци улице.  

Републички омбудсман и заменица за права детета обишли су просторије предвиђене за боравак деце, и разговарали са запосленима и корисницима Свратишта.


 

Заштитник грађана осуђује јучерашњи инцидент пред просторијама Хелсиншког одбора за људска права, када је на вратима те невладине организације у Београду залепљен кукасти крст. У Републици Србији свима је Уставом гарантована слобода да своје ставове, критике, вредносне оцене и друга обавештења и идеје изражавају јавно, путем извештаја или на други начин. Истовремено, свачији написи могу бити предмет вредносних оцена и критика других грађана и организација; на располагању су и правна средства за заштиту права која неко злоупотребом слободе изражавања може повредити, али се због јавно израженог става нико не сме застрашивати и прогањати. Качењем кукастог крста на просторије Хелсиншког одбора за људска права у Србији пређена је линија која раздваја демократији својствен сукоб мишљења од претње насиљем; линија која дели дозвољено од недозвољеног. Кукасти крст у овом делу света симболизује идеологију због које су на најстравичнији начин страдали милиони људи и представља претњу, било да га неко носи као своје обележје или оставља другом на вратима.  Републички омбудсман зато осуђује јучерашњи инцидент и истовремено изражава задовољство због адекватне реакције припадника полиције приликом обезбеђивања јавног скупа који је предходио инциденту. 

Заштитник грађана честита припадницима исламске вероисповести рамазански Бајрам желећи им мир, слогу и благостање. Атмосферу толеранције и међусобног разумевања која прати овај празник треба неговати и ширити као вредност, пример и образац друштвеног живота свих грађана Србије.

У циљу развијања сарадње са мањинским самоуправама, сагледавања регионалних искустава у заштити индивидуалних и колективних права националних мањина у државама у окружењу и надзора над остваривањем поменутих права, Заштиник грађана организује конференцију о «Заштити индивидуалних и колективних права националних мањина и надзору над остваривањем тих права» која ће се одржати 26. и 27. септембра 2008. у хотелу Бабе на Космају.

Заштита и унапређење права националних мањина је законска обавеза Заштитника грађана. У првој години рада Заштитника, уочени су и анализирани проблеми са којима се у остваривању уставних и међународно признатих и ратификованих права, суочавају припадници националних мањина Србији. У настојању да допринесе унапређењу људских и мањинских права, али и развоју добре управе, Заштитник грађана је успоставио сарадњу са националним саветима националних мањина и органима државне управе задуженим за остваривање права националних мањина. Међу активностима које се остварују у оквиру сарадње је и одржавање ове конференције.

Поред заштитника грађана Саше Јанковића, учесницима ће се обратити и шеф Мисије ОЕБС-а у Србији Ханс Оле Урстад, шеф Делегације ЕК у Србији Жозеп Љоверас и министри у Влади Републике Србије Светозар Чиплић, Милан Марковић и Жарко Обрадовић.

У раду конференције учествоваће представници националних савета националних мањина у Србији, Омбудсман Мађарске господин Ерне Калаи (Ernő Kállai), заменици омбудсмана Хрватске, Црне Горе и Македоније задужени за питања заштите права националних мањина, представници уставних судова из региона и стручњаци из Србије и суседних земаља.


Заштитник грађана изражава задовољство због брзе и ефикасне реакције полиције у заштити учесника Квир Београд фестивала, којом је показана одлучност државних органа да заштите безбедност свих грађана, без дискриминације. Мора се поздравити и чињеница да су државни органи почели да ефикасније спречавају и процесуирају насиље у свим областима живота. Истовремено, републички омбудсман изражава жаљење што је до напада на учеснике јавног скупа, у коме је повређено двоје страних (САД и Русија) и двоје домаћих држављана, уопште дошло. Тиме није повређен само индивидуални телесни интегритет и безбедност, већ и право на слободу кретања, слободу окупљања као и изражавања сопствених ставова, што су вредности које се у у Србији, као у сваком демократском друштву високо цене.  Клима узајамног поштовања различитости и одсуство интимидације оних који су у мањини по било ком личном својству чини добро сваком од нас, без обзира да ли припадамо мањини или већини. Насиље није ни начин промене туђих ставова ни средство за заштиту својих, већ кривично дело.

Јавни скупови које организују хомосексуалци, лезбејке, бисексуалци и трансродне особе немају за циљ пропагирање било ког сексуалног опредељења, већ се њима жели скренути пажња јавности на дискриминацију грађана који припадају некој од ових група.
 Заштитник грађана изражава уверење да ће надлежни органи Републике Србије и даље ефикасно и без дискриминације штитити Уставом гаратовано право свих на мирно окупљање и да ће процесуирати како насилнике, тако и оне који на насиље позивају, истовремено се надајући да ће таквих случајева бити што мање.

panel flajer