a

Саша Јанковић заштитник грађана:

Иако као републички омбудсман нисам део правосуђа, учествујем на данашњем скупу зато што нити један државни орган, нити једна грана власти не постоји због саме себе, већ сви имамо исти и заједнички циљ - да кроз остваривање својих различитих надлежности допринесемо што ефикаснијем и потпунијем остваривању права грађана. Из перспективе својих уставних и законских овлашћења, ја данашњу дискусију не видим првенствено као расправу о правцу реформе правосуђа, већ као суштински дијалог о томе како грађанима Србије обезбедити брже и боље остваривање једног од основних људских права, гарантованих како Уставом тако и међународним документима, а то је право на фер и правично суђење.

Грађани Србије нису задовољни са тиме како и у ком року судови суде, о чему говори готово половина од преко 4 хиљаде обраћања градјана Србије Заштитнику грађана у 2008. години. Чак би се могло рећи је нечији захтев суду да одлучи о заштити или остваривању његовог или њеног права у данашњој Србији парадоксално доживео антитезу и посто повод, односно увод у ново кршење права. Чак и када грађанин успе да у разумном (или неразумном) року дође до судске одлуке, сва је прилика да ће са њом у рукама морати да отпочне нову дуготрајну битку – борбу са физичким и правним лицима, некад и са државним органима, за извршење судске одлуке, односно остваривање права утврђеног пред судом. Реформа је, дакле, неопходна и то не површинска, не само брза, већ и коренита.

Министарство правде је понудило један пут ка тој реформи, кроз сет правосудних закона који је пред нама. Очигледно је да у овом моменту међу свим актерима у правосуђу нема потпуне сагласности о томе да ли је то и најбољи пут. Ја, међутим, и немам надлежност нити сам овде позван да о томе дајем свој суд. Ако вољом Народне скупштине овај и овакав сет реформских закона види светлост дана, о њему ће врло брзо свој суд дати грађани. Творци овако замишљене реформе преузели су на себе огромну одговорност да оштрим резовима, применом средстава и метода од којих се за некима изузетно ретко, а негде и никад не посеже, покушају све институције решити огромног баласта, а грађане огромног проблема. Судство је механизам који је основ и гаранција свих других механизама, а у Србији већ дуго посрће. Ако, када почне да се примењује, донесе резултат у виду ефикасне заштите права грађана и правног поретка пред судовима, реформа судства и њени творци задужиће Србију и сваког човека у њој.

Коренита реформа акт је власти, у овом случају првенствено извршне, која је спремна да призна проблем и преузме одговорност за његово решавање. Да ли се то чини на довољно квалитетан начин, тј. да ли је садржина понуђених реформских захвата таква да ће створити услове за судство са интегритетом, судство које је независно, судство које је стручно и судство које је ефикасно - о томе ће се на крају судити на основу постигнутих резултата. Дубоко се надам да је реформа судсва добро промишљена и припремљена јер као држава времена за поправни испит пред грађанима немамо.

Полагањем заклетве пред председницом Скупштине Републике Србије Славицом Ђукић-Дејановић, новоизабрани заменици Заштитника грађана и званично су данас ступили на дужност.

Заклетву су положили: Тамара Лукшић- Орландић, Зорица Мршевић, Горан Башић и Милош Јанковић. Посланици Народне скупштине Републике Србије, 7.октобра 2008. изабрали су их на предлог Заштитника грађана Саше Јанkовића, са 168 гласова за.

Заменица задужена за права детата Тамара Лукшић-Орландић, дипломирани је политиколог.

Заменица задужена за родну равноправност и права особа са инвалидитетом Зорица Мршевић, доктор је правних наука.

Заменик задужен за права мањина Горан Башић, доктор је политичких наука.

Заменик задужен за права лица лишених слободе Милош Јанковић, дипломирани је правник.

На свечаности у Скупштини Србије, Саша Јанковић је заменицима уручио службене легитимаце, пожелевши им да посао обављају предано и у служби грађана.Заштитник грађана изражава задовољство због ефикасног, правилног и законитог поступања припадника Министарства унутрашњих послова које је спречило окупљање неонацистичких организација и истовремено осигурало безбедност учесника антифашистичког скупа 11. октобра у Београду.

Адекватна реaкција полиције враћа веру у постојање политичке воље и, истовремено способности државних органа Републике Србије да се јасно одреде и ефикасно делују према деструктивном понашању којим се крше права других и угрожава само биће друштвене заједнице. Неонацизам и сличне идеологије у Србији неће бити толерисане, јасна је порука коју је власт послала не само изјавама државних органа, већ и конкретним радом полиције, што свакако треба поздравити.

Заштитник грађана користи прилику да понови да се трајни циљ сузбијања идеологија заснованих на етничком, расном, верском или другом екслузивизму, које су супротне бићу демократске заједнице, не може постићи само административним, полицијским и судским забранама. Такве забране су само хитне мере за спречавање штетних последица које могу наступити од јавног испољавања друштвено деструктивних идеологија. За постизање коначног циља од кључног значаја је успех мера усмерених ка оснаживању друштвених вредности, какве су враћање значаја васпитању и образовању и побољшање његовог квалитета и доступности, борба против дискриминације и заштита достојанства грађана свуда и у свакој прилици, спровођење стратегије за младе, смањивање социјалних разлика, пружање равноправних могућности, јачање толерације и уважавања различитости, бескомпромисно сузбијање криминалитета итд. Без успеха таквих мера забране би саме, дугорочно, могле имати и негативне последице.У оквиру обележавања Дечје недеље, Заштитник грађана Саша Јанковић и његова заменица за права детета, Тамара Лукшић Орландић посетили су данас Свратиште за децу улице у Крфској улици бр. 7а.

 Републички омбудсман и његова заменица разговарали су са координаторкама пројекта Свратишта, Милицом Ђорђевић и Милом Мушкиња из невладине организације Центар за интеграцију младих, која је иницијатор отварања Свратишта. Разговарало се о свим изазовима  на које овакав пројекат наилази у својој реализацији. Посебно је посвећена пажња начинима побољшања сарадње ове организације са државним институцијама. Заштитник грађана је обећао подршку у институционализацији пројекта, и остваривању успешније комуникације, пре свега са надлежним републичким институцијама, али и онима на нивоу Града и локалне заједнице, које ће допринети побољшању положаја социјално најугроженије деце. Координаторке су обавестиле Заштитника грађана, да је предвиђено да пројекат траје до маја следеће године, али да је његово финансирање обезбеђено до краја ове године. У циљу одрживости пројекта очекује се усвајање најпогоднијег модела за помоћ деци улице.  

Републички омбудсман и заменица за права детета обишли су просторије предвиђене за боравак деце, и разговарали са запосленима и корисницима Свратишта.


 

Заштитник грађана осуђује јучерашњи инцидент пред просторијама Хелсиншког одбора за људска права, када је на вратима те невладине организације у Београду залепљен кукасти крст. У Републици Србији свима је Уставом гарантована слобода да своје ставове, критике, вредносне оцене и друга обавештења и идеје изражавају јавно, путем извештаја или на други начин. Истовремено, свачији написи могу бити предмет вредносних оцена и критика других грађана и организација; на располагању су и правна средства за заштиту права која неко злоупотребом слободе изражавања може повредити, али се због јавно израженог става нико не сме застрашивати и прогањати. Качењем кукастог крста на просторије Хелсиншког одбора за људска права у Србији пређена је линија која раздваја демократији својствен сукоб мишљења од претње насиљем; линија која дели дозвољено од недозвољеног. Кукасти крст у овом делу света симболизује идеологију због које су на најстравичнији начин страдали милиони људи и представља претњу, било да га неко носи као своје обележје или оставља другом на вратима.  Републички омбудсман зато осуђује јучерашњи инцидент и истовремено изражава задовољство због адекватне реакције припадника полиције приликом обезбеђивања јавног скупа који је предходио инциденту. 

Заштитник грађана честита припадницима исламске вероисповести рамазански Бајрам желећи им мир, слогу и благостање. Атмосферу толеранције и међусобног разумевања која прати овај празник треба неговати и ширити као вредност, пример и образац друштвеног живота свих грађана Србије.

panel flajer