a

У Републици Србији постоје сви услови за остваривање слободе вере и вероисповедања, али поједина у јавности отворена и у правном систему недоречена питања, као што су напет однос две муслиманске верске заједнице, повраћај национализоване црквене имовине, регистрација појединих верских заједница и повремени напади на вернике, верске службенике и објекте најчешће малих и непризнатих цркава и верских заједница нарушавају неометано и потпуно испољавање верских слобода грађана. 

То је истакао републички заштитник грађана Саша Јанковић, у данашњем разговору са Специјалном известитељком Савета УН за слободу религије или вероисповести Асмом Јахангир, која борави у Београду.

Јанковић је истакао да је остваривање верских слобода и права  у покрајини Косово бременитије неупоредиво већим тешкоћама, укључујући и физичко уништавање верских објеката и отворено насиље према верницима и свештеницима мањинских религија.

Специјална известитељка УН посебно је била заинтересована за степен осетљивости државних органа на питања дискриминације и говора мржње, основ за законско разликовање верских заједница на традиционалне и нетрадиционалне, начин организовања и садржину предмета веронауке у школама, став полиције према заштити безбедности припадника нерегистрованих верских група, положај Рома, остваривање верских слобода лица лишених слободе и друга практична питања остваривања верских слобода.

До 5. маја, до када остаје у Србији, Асма Јахангир разговараће са председницама Народне скупштине и Врховног суда РС, ресорним министрима, представницима цивилног друштва, верских заједница и међународних организација, а предвиђена је и посета Новом Саду, Суботици, Нишу и Новом Пазару, као и посета КиМ. Њен извештај биће разматран на Трећем комитету Генералне скупштине УН.

Заштитник грађана Саша Јанковић присуствовао је данас отварању тематског скупа „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ – ВЕЧИТИ САВРЕМЕНИК“ - ДОПРИНОС СРПСКОГ НОВИНАРСТВА РАЗВОЈУ ДЕМОКРАТИЈЕ, ОД „НОВИНА СЕРБСКИХ“ 1813. ДО САВРЕМЕНИХ ТОКОВА“,у организацији Одбора за обележавање 220. годишњице рођења великана српског новинарства.

У поздравном говору историчарка Латинка Перовић се укратко осврнула на живот и рад Димитрија Давидовића, док је заштитник грађана Саша Јанковић указао првенствено на слободе и права грађана у Сретењском уставу. „ Написавши први Устав кнежевине Србије, Давидовић је обликовао и поставио темељ модерне законитости и државног поретка“, истакао је Јанковић.

 

У Палати Србија у Београду данас се одржава стручни скуп на тему „Правни положај цркава и верских заједница и стицање својства правног лица“ у организацији Заштитника грађана. После уводних речи заштитника грађана Саше Јанковића, и заменице специјалног представника Генералног секретара Савета Европе у Србији Надие Ћук, у првој сесији о слободи вероисповести и правном положају цркава и верских заједница у Европи говорили су академик Иван Цвитковић са Академије наука и уметности из Сарајева, проф. др Силво Деветак, ISCOMET, Марибор, проф. др Сергеј Флере са мариборског Правног факултета и заменица Заштитника грађана проф. др Зорица Мршевић.

Заменица Заштитника грађана Тамара Лукшић-Орландић за права детета, и начелница Одељења за права детета Наташа Јовић обавиле су непосредни надзор над радом О.Ш. „Јован Цвијић“ у Змињаку код  Шапца, 27.04.2009.године, након претходно спроведеног поступка контроле по притужби родитеља из Змињака, обављеног надзора од стране просветне инспекције Шапца и поновљене притужбе родитеља незадовољних налазима просветне инспекције.

Представнице Заштитника грађана, обавиле су разговор и у Центру за социјални рад Шабац, с обзиром д а се по налогу Министарства рада и социјалне политике,  Центар укључио у решавање  овог проблема који је за последицу имао исписивање из школе две ученице другог разреда.
 
Са управом Школе договорено да покушају да постигну компромис са родитељима да се деца врате у Школу, а да у медијацији помогне и стручни радник центра, едукован за медијацију. Са директорком ЦСР Шабац, Бранком Давидовић и њеним сарадницима, размењена су мишљења и о још два случаја у вези са којима је  Заштитник грађана имао притужбе и у којима је доносио препоруке и мишљења.
 

Заштитник грађана оцењује да је овакав вид сарадње у вези са притужбама грађана на повреде права детета, изузетно користан за све актере у поменутим случајевима, имајући у виду карактер независне екстерне контроле коју обавља Заштитник грађана.

Републички заштитник грађана (омбудсман) Саша Јанковић упутио је Влади Републике Србије, у складу са својим законским овлашћењем, јавну препоруку да разреши функције Небојшу Ћирића, државног секретара у Министарству за економију и регионални развој, због повреде права грађана и одсуства законом прописане сарадње са институцијом Заштитника грађана.

У поступку који је 27. марта 2009. г. покренуо по сопственој иницијативи, републички омбудсман утврдио је да је Ћирић званичним актом упућеним Министарству правде предложио предузимање мера којима би се зауставили сви судски поступци у којима радници од приватизованих предузећа и предузећа у процесу приватизације траже испуњење својих права из радног односа.

Државни функционер нивоа државног секретара зна или би морао знати да правни поредак забрањује такве мере, јер су оне супротне Уставом гарантованим правима грађана на правично суђење, на правну заштиту за случај престанка радног односа и на заштиту од дискриминације, те правима која проистичу из уставних начела обавезности судских одлука, поделе власти и независности судске власти, утврдио је републички омбудсман.

Александар Ресановић, начелник у канцеларији Заштитника грађана Србије, дана 21 априла 2009. године посетио је институцију Омбудсмана Словеније, у Љубљани, и разговарао са г. Јернејом Ровшеком, замеником Омбудсмана.

Г. Ровшек је упознао г. Ресановића са вишегодишњом праксом и искуствима у раду институције Омбудсмана Словеније. Указао је да је Закон о Омбудсману Словеније усвојен 1993, да се интензитет рада временом појачавао тако да су током 2008. године имали око 40 запослених лица и да су остварили око 10.000 контаката са грађанима, од чега више од половине телефонских.

Надлежности Омбудсмана Словеније су успостављене не само у Закону о Омбудсману Словеније, него и у другим законима, и то у: Закону о Уставном суду, Закону о одбрани, Закону о правима пацијената, Закону о заштити потрошача, Закону о заштити животне средине, Закону о заштити података о личности, Закону о кривичном поступку, Закону о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре, Закону о адвокатури, Закону о извршењу кривичних санкција, Закону о пореском поступку, Закону о класификацији података.

Посебно је указао да је омбудсман, на основу закона, добио и врши улогу Националног превентивног механизма у превенцији тортуре, и да је по том основу запослено шест лица. С тим у вези је додао да на жалост нико од ових лица није психијатар ни форензичар, али да покушавају да ангажују такве медицинске профиле.

Такође је нагласио да врло успешно сарађују са невладиним организацијама  (НГО) уопште, а нарочито приликом спровођења посета институцијама за лишење слободе, када у тиму Омбудсмана учествују и представници НГО који су изабрани на посебном огласу (на последњем расписаном огласу су изабране три НГО).

У Словенији не постоје ни локални ни специјализовани омбудсмани, само у Марибору од недавно постоји омбудсман за права пацијената.

Годишњи извештај за 2008. још увек није доступан, али се из Годишњег извештаја за 2007. годину види да је Омбудсман Словеније примио 2.769 писаних притужби, а да је третирано укупно 3.085 предмета, од чега највише из области: поступања судова и полиције (734), социјалних права (472), добре управе (353), права детета (274), радних права (220), итд.

Г. Јернеј Ровшек је изразио спремност да институција Омбудсмана Словеније, на основу свог вишегодишњег искуства у раду, пружи потребне савете и помоћ институцији Омбудсмана Србије.