a

b_300_0_16777215_00_images_stories_milos_krusevac.jpeg

Електронским приступом Заштитнику грађана желимо да приближимо грађанима ову институцију: лакши приступ и непосреднији контакт са Стручном службом Заштитника грађана, изјавио је 29. јуна заменик Милош Јанковић на промоцији овог програма у библиотеци у Крушевцу.

Поводом 26. јуна, Међународног дана подршке жртвама тортуре, Заштитник грађана подсећа да Србија још није одредила орган који ће вршити функцију Националног механизма за превенцију тортуре, сходно обавези преузетој ратификацијом Опционог протокола уз Конвенцију Уједињених нација против тортуре. Испуњавање те обавезе омогућиће знатно успешнију борбу против  мучења и било ког другог облика нечовечног  и понижавајућег  поступања.

Превенција тортуре није само питање међународног кредибилитета наше земље, већ је императив за очување достојанства свих грађана и основа наше демократске државе. Заштитник грађана, у складу са својим Уставним и законским овлашћењима и дужностима, редовно контролише поштовања права лица лишених слободе која се налазе у притвору, затворима, полицијском задржавању, на извршењу мера безбедности, у социјалним и психијатријским стационарним установама а који су препознати као најчешће жртва тортуре.

b_300_0_16777215_00_images_stories_bor.jpeg

Заштитник грађана је за четири године примио скоро десет хиљада притужби грађана, док је из Бора стигло свега 50 притужби. То не значи да у овој општини не постоје проблеми у остваривању права грађана, већ да грађани нису довољно упознати са надлежностима и значајем ове институције. Зато се Бор налази међу десет општина у којима се покреће програм "Електронски приступ Заштитнику грађана", рекао је заменик заштитника грађана др Горан Башић 29. јула на конференцији за новинаре у тој општини.

Полицијска станица Стари град у Београду извинила се писаним путем Иницијативи младих за људска права поводом привођења групе активиста те организације, признавши да су „утврђени пропусти приликом примене полицијских овлашћења“. Извињење је уследило након што је Заштитник грађана утврдио да су начињени пропусти и упутио препоруку за њихово отклањање.

Заштитник грађана размотрио је и у потпуности подржава захтеве Синдиката радника у просвети Србије да држава њиховим колегама са територије АП Војводине исплати законом предвиђене отпремнине, као што је већ исплатила просветним радницима из других делова Србије.

Заштитник грађана континуирано настоји да укаже јавности  на значај заштите права старијих особа и унапређења могућности њиховог остваривања.

Старије особе насиље најчешће не пријављују због патријархалних образаца, осећања страха и стида жртава, нарочито уколико су насилници њихова деца. Према подацима Заштитника грађана, највећи број особа које полицији пријављују насиље у породици су жене, али  међу старијим особама које пријављују породично насиље уочава се  повећање броја старијих мушкараца. Ова  чињеница може да укаже на то да су они вероватно жртве својих млађих сродника, најчешће сопствене деце.

Ове године, у поводу  обележавања Међународног дана борбе против насиља над старијима, представници службе Заштитника грађана обавили су ненајављени надзор у Геронтолошком центру у Бечеју, на темељу сопствених сазнања о могућим пропустима у  односу запослених према корисницима услуга  Геронтолошког центра.

Уочено је да, нажалост, друштво још увек не посвећује, пажњу старијима, у мери у којој они заслужују и  да су  у знатном броју  старији у установама социјалне заштите запостављени од својих млађих сродника, посебно деце, што повећава њихово незадовољство због смештаја и боравка у институцији. С друге стране, недостатак новца у буџету Републике, као и у локалним буџетима онемогућава осмишљавање креативнијих програма  за њихово активније укључивање у свакодневне активности.

Отуда, брига о старима мора да буде осмишљена јавна политика, посебно када се има у виду да је Србија  држава старијих људи.