a

alt

Заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић и повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић информисали су студенте постдипломце на београдском Факултету политичких наука о надлежностима, контролним овлашћењима и механизмима својих институција у домену сектора безбедности у Србији.

alt

Заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић говорила је на конференцији  „Форум за мобилизацију жена у локалним заједницама“ у Новом Пазару, на тему превазилажења актуелне, маргинализоване, улоге женске популације на локалном нивоу, путем доношења и спровођења родно осетљиве политике и повећања учешћа жена у процесима одлучивања.

Образлажући своје ставове, навела је опције за мобилизацију жена у локалним срединама, потписивањe Европске конвенције о раду и усвајање антидискриминативних одредби o етичким кодексима за функционисање локалне самоуправе и кодекса понашања запослених у општинским управама.

Начела поштовања правне државе, делокруг и плурализам интереса уз одговарајући систем развијених локалних управа, захтева боље институционално структурирање примене родне равноправности  у пракси, нагласила је на крају свог излагања заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић.

alt

Полазећи од Уставом и Законом успостављене обавезе и дужности Заштитника грађана (ЗГ) да се стара о заштити и унапређењу људских (и мањинских) слобода и права; имајући у виду да службe безбедности имају овлашћења и средства да, у складу са Уставом и законом, примењују посебне поступке и мере које за последицу имају одступања од начела неповредивости појединих људских слобода и права, Заштитник грађана спровео је у јануару/фебруару 2010. године превентивну контролну посету Безбедносно-информативној агенцији (БИА).

Основни циљ посете био је сагледавање законитости и правилности (сврсисходности, сразмерности, ажурности итд.) рада БИА при обављању послова из надлежности Агенције којима се задире у загарантована права и слободе грађана и, по потреби,  давање препорука у циљу унапређивања законитости и правилности рада БИА и унапређивања поштовања људских права уопште. Посебна пажња посвећена је Уставној и законској утемељености, потпуности, документованости и, уопште, правилности процедура које БИА примењује у раду.

Заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић посетила је Основно јавно тужилаштво у Зрењанину и упознала се са активностима које спроводи овај државни орган у оквиру модела институционалне сарадње ради остваривања и заштите права жртава насиља у породици. Модел сарадње, успостављен са полицијом и Центром за социјални рад, а инициран и руковођен од стране Основног јавног тужилаштва у Зрењанину, представља једно од ефикасно постојећих решења прекидања случајева вишегодишњег насиља, који могу трагично да се заврше уколико не дође до заједничке интервенције свих надлежних институција.

Уједно,заменица Заштитника грађана је информисана о резултатима Основног јавног тужилаштва у Зрењанину у поступцима кривичног гоњења учинилаца кривичног дела насиља у породици из члана 194 Кривичног законика, као и резултатима у породичним споровима које је тужилаштво покренуло по службеној дужности у поступцима изрицања мера заштите од породичног насиља. На основу досадашњег искуства, Основно јавно тужилаштво је уочило да је заштита од породичног насиља бржа и ефикаснија према Породичном закону у породичним споровима, па је поред кривичних поступака, подизало тужбе за изрицање једне од мера заштите од породичног насиља. Овакав метод рада забележио је  велики успех, који је резултирао и   усвајањем свих тужбених захтева јавног тужиоца од стране суда.

Већина од поменутих мера и поступака које предузима Основно јавно тужилаштво у Зрењанину нису законски предвиђени као обавезни, већ само као могућност, те отуда могу да послуже као модел за слично поступање и у другим местима у случајевима породичног насиља.

alt

У оквиру Твининг пројекта „Подршка јачању институције Заштитника грађана 2009-2011“ одржана је конференција на тему „Умрежавање у циљу остваривања најбољих интереса детета“, којом је председавала заменица Заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић – Орландић.

Конференцији су присутвовали заменик грчког Омбудсмана задужен за права детета Јоргос Москос и заменик словеначког Омбудсмана задужен за права детета Тоне Долчић  који  су пренели искуства својих земаља из ове области, а пре свега почетне и садашње изазове са којима се њихове институције, са много дужим стажом од институције српског омбудсмана, суочавају. Поред гостију из иностранства конференцији су присуствовали представници Министарства рада и социјалне политике, Министарства просвете, Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, Министарства за људска и мањинска права, представник Радне групе за права детета Народне Скупштине, покрајинског Омбудсмана, међународних организација, као и представници бројних невладиних организација  и експерти који раде у области права детета.

fizikalnaterapija.jpg

Представници Удружења оболелих од мултипле склерозе информисали су на данашњем састанку заменицу Заштитника грађана др Зорицу Мршевић о потребама које оболели од мултипле склерозе (МС), као посебна група особа са инвалидитетом, имају у Србији. На састанку су представљени доминатни проблеми са којима се сусрећу оболели од МС, попут кратког радног века. одбаченост од околине, још увек непостојање медицинске тереапије и изгледа за излечење. Карактеристика ове болести је и да жене двоструко чешће обољевају од мушкараца, која на социјалном плану проузрокује и учесталост развода здравог супружника од оболеле.

Представници Удружења су нагласили бројне активности које спроводе ради  обезбеђивања различитих сервиса њеним члановима, попут, психосоцијалне помоћи, физикалне терапије и пружање помоћи најугроженијим у решавању егистенцијалних проблема. Суштина предузетих активности је у подршци оболелима, као и њиховом што ефикаснијем укључивању у свакодневни живот.

Заменица Заштитника грађана је посетила и Друштво/Савез мултипле склерозе где су је чланови информисали о сличним проблемима њиховог чланства, као и постојању веома изражене потребе за правним саветовалиштем. Друштво/Савез је,  такође, представило своја издања, часопис и разне стручне и популарне публикације у којима информишу и сензибилишу ширу и ужу околину особе оболеле од МС, о социјалним, медицинским и терапеутским аспектима те болести.