a

Заштитник грађана  поднео је  Одбору за просвету Народне скупштине Републике Србије иницијативу за подношење амандмана на  чланове 13., 17. и 25. Предлога закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања. Амандмани Заштитника грађана имају пре свега за циљ да заштите достигнути ниво остварених права детета, тако што би се задржала или минимално модификовала садашња законска решења.

Заменица заштитника грађана, Тамара Лукшић – Oрландић, учествовала је јуче у раду Радне групе за права детета Народне скупштине Републике Србије, на којој се расправљало о  изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, које је предложило Министарство просвете и науке.

Она је посебно истакла потребу задржавања постојећег решења из Закона о основама система образовања и васпитања које се односи на вођење васпитно дисциплинског поступка, оцењујући да би се његовим мењањем могао довести у питање достигнути степен заштите остварених права детета.

Вођење  васпитно дисциплинског поступка потребно је регулисати чврстим и прецизним  нормама како не би било произвољности у пракси, а на штету права детета/ученика, рекла је заменица заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић оцењујући да је примена Закона о управном поступку,  према постојећим законским решењима оптималан оквир за ову област. Такође је истакла, да не би требало укидати право ученичких парламената да се изјашњавају о квалитету уџбеника из којих ученици уче, те да у том смислу треба извршити измене у постојећем предлогу за измену  Закона о основама система образовања и васпитања.

Она је, истовремено, најавила да ће Заштитник грађана доставити Народној скупштини своје амандмане на Предлог овог закона.Заштитник грађана изражава задовољство због става Владе Србије да предузетницама-породиљама, које су од Пореске управе последњих месеци добијале захтев да ретроактивно плате порез за доприносе, држава треба да измири дуг. Тиме је оснажена Препорука Заштитника грађана од 16. марта ове године да Пореска управа поништи решења којима је приватним предузетницама за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета утврђен допринос за обавезно социјално осигурање по основу самосталне делатности и да им врати новац који су по том основу уплатиле.

b_300_0_16777215_00_images_stories_milos_-_padinska_skela.jpeg

Превентивни механизам Заштитника грађана реализовао је данас другу контролну посету Специјалној болници за психијатријске болести „Лаза Лазаревић“ у Падинској Скели у циљу сагледавања положаја особа са менталним поремећајем и заштите њихових права.

Kонтролна посета је део редовних активности Заштитника грађана које се спроводе у психијатријским институцијама, ради мониторинга услова смештаја пацијената, сагледавања и унапређења њихових права.

b_300_0_16777215_00_images_stories_bus2.jpeg

Заменица заштитника грађана, Тамара Лукшић Орландић учествовала је у промотивној вожњи тролејбусом на линији 29, који ће наредних 12 месеци носити поруку улицама Београда о потреби пријављивања овог тешког облика насиља над децом, и тиме подржала акцију коју је 30. јуна ове године организовао Инцест траума центар, са циљем подизања свести грађана о потреби заштите деце од сексуалног злостављања и потреби пријављивања сазнања о томе полицији. 

Акцију је својим присуством и обраћањем учесницима и медијима, подржала  председница Народне скупштине Републике Србије и председница радног тела Скупштине за права детета, Славица Ђукић Дејановић. Она је истакла да забрињава мали број пријављених случајева, а високи проценат злостављача који су особе познате и блиске деци. Директорка Инцест траума центра, Душица Попадић је поред залагања да грађани своја сазнања овом насиљу пријављују, истакла и потребу да медији о теми насиља над женама и децом извештавају на етички начин.

Поводом 27. јуна, Међународног дана поноса, Заштитник грађана указује на потребу институционалне подршке и  доследне  заштите и унапређења права  ЛГБТ особа.