a

Заменица заштитника грађана Тамара Лукшић -  Орландић учествовала је 21. априла 2011. године  на међународној конференцији, коју је, уз подршку Комисије ЕУ, организовала невладина организација Аутономни женски центар. Тема  конференције је била разматрање оснивања независног државног тела за праћење насиља према женама у форми Опсерваторије која постоји као модел у многим земљама Европе.

Заменица заштитника грађана је истакла досадашња искуства у раду институције на праћењу феномена породичног насиља, активности на предлагању амандмана на Кривични законик у смислу пооштравања казни за починиоце и најавила скорашњи завршетак извештаја о овој области.

У односу на потребу образовања посебног независног државног тела који би се бавио праћењем насиља према женама и предлагањем мера (опсерваторија), сугерисала је да се у оквиру институције Повереника за равноправност изнађе механизам у сарадњи са представницима НВО и академске заједнице. Навела је да ће сличан механизам, али за спречавање тортуре, највероватније бити успостављен у оквиру институције Заштитника грађана. Тиме би се избегло формирање нових и нових независних тела, а био би остварен циљ - успостављање независног мониторнига одређене појаве, тортуре, односно насиља према женама.

Израда Нацрта закона о правима детета Радне групе Заштитника грађана оцењена је као пример добре праксе на састанку националних институција за заштиту људских права, 14. и 15. априла 2011. године у Бечу, у организацији ОЕБС. Спровођењем овакве врсте активности националне институције за заштиту људских права утичу на обликовање националног законодавства и тиме доприносе унапређењу људских права.

b_300_0_16777215_00_images_stories_slike_sa_konfernecije1.jpeg

Усвајањем Меморандума о заштити људских права припадника оружаних снага у Београду је завршена дводневна међународна конференција војних омбудсмана за оружане снаге коју је организовао Заштитник грађана.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић са сарадницама присуствовао је састанку координације Националних савета националних мањина који је одржан 12. априла 2011. године у Београду. У уводном излагању заменик заштитника грађана је упознао представнике националних савета да је Заштитник грађана покренуо истраживање у вези са остваривањем права националних мањина у областима културе и информисања,  које ће се у више фаза, реализовати у току 2011. године.

На састанку је истакнут значај и договорена редовна сарадња националних савета и Заштитника грађана у свим фазама истраживања, чији је  циљ да се сагледа реално стање и да ли постојећи правни оквир и мере које примењују надлежни органи обезбеђују спровођење културне политике, права на информисање, програма од посебног значаја за националне мањине, као и задовољење потреба грађана припадника националних мањина у областима културе и информисања.


b_300_0_16777215_00_images_stories_za_sajt_-_panel.jpeg

Републички омбудсман Саша Јанковић доделио је данас у просторијама Заштитника грађана дипломе члановима Панела младих саветника Заштитника грађана поводом успешно завршене обуке о људским правима и правима детета на Златибору, која је организована уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији.

Заштитник грађана је започео истраживање појаве дечјег просјачења у Републици Србији. Истраживање је део регионалног пројекта „Превенција експлоатације деце у Југоисточној Европи - проблем дечјег просјачења у Србији“ у коме, поред Заштитника грађана, учествују и институције омбудсмана Црне Горе и Аутономне Покрајине Војводина и Oмбудсман за децу Републике Српске, уз подршку међународне организације Save the Children Norway. Партнер Заштитника грађана у непосредном спровођењу истраживања је Удружење грађана Центар за интеграцију младих из Београда.

Истраживање ће резултирати специјалним извештајем са препорукама ради  унапређења правног оквира за заштиту деце која просе, јачања координације међу професионалцима који се баве борбом против експлоатације деце и подизања свести у јавности о облицима, узроцима и последицама просјачења.

panel flajer