a

b_300_0_16777215_00_images_stories_savet_za_integraciju_roma_apv.jpeg

Настављајући са активностима на унапређењу положаја Рома, заменик заштитника грађана др Горан Башић одржао је радни састанак у Новом Саду са директором Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине Душком Јовановићем и председником Савета за интеграцију Рома АП Војводине Петром Николићем.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић је истакао да Заштитник грађана радом у ромским насељима покушава да приближи ову институцију Ромима, имајући у виду мали број притужби које је Заштитник грађана примио од Рома. Такође је истакао да је сарадња са Канцеларијом за инклузију Рома и Саветом за интеграцију Рома АПВ веома важна како би се идентификовали проблеми грађана који живе у ромским насељима. На састанку је договорена даља сарадња и размена информација о положају ромске националне мањине. Директор Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине и председник Савета за интеграцију Рома АПВ представили су досадашње активности Канцеларије и Савета на унапређењу положаја Рома и поздравили договорену сарадњу.


Заштитник грађана Саша Јанковић затражио је од Министарства унутрашњих послова да осмисли и спроведе конкретне мере како би се постигла равномерна заступљеност припадника бошњачке и других националних мањина у саставу Полиције на подручју Новог Пазара.

b_300_0_16777215_00_images_stories_veliki_rit.jpeg

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са становницима ромског насеља „Велики рит“ у Новом Саду и са Тимом за рад у ромским насељима примао је притужбе грађана из којих је уочено да се Роми и даље суочавају с проблемима који се односе на добијање личних докумената. Рад у насељу организован је у сарадњи са директором Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине Душаном Јовановићем.

С обзиром да је у оквиру рада у ромском насељу утврђен велики број лица са проблемом са личним документима Заштитник грађана ће 11. августа 2011. године у периоду од 17 до 20 часова организовати пријем притужби у Месној заједници Видовданско насеље,  улица Јована Андрејевића  2а, Нови Сад.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић учествовао је на конференцији на тему „Инклузија Рома у образовању из оквира Министарства унутрашњих послова и укључивање у припреме и спровођење Стратегије локалне безбедности“, коју су организовали Одбор за међунационалне односе општине Сечањ и Полицијска управа Зрењанин. Конференција је организована са циљем остваривања боље комуникације и сарадње ромске националне мањине са припадницима МУП-а, као и укључивања Рома у школовање у оквиру Министарства унутрашњих послова.

У обраћању учесницима, заменик Заштитника грађана др Горан Башић је истакао да се Банат често у јавности помиње због међунационалних инцидената, као и то да је инцидент у селу Јабука из 2010. године када је локално становништво хтело да линчује Роме, јасан пример да се мора деловати превентивно. Заменик Заштитника грађана је поздравио ову иницијативу Одбора за међунационалне односе и Полицијске управе Зрењанин и нагласио да ће Заштитник грађана и даље пратити положај Рома и предлагати мере за унапређење.

Заштитник грађана Саша Јанковић позвао је данас  Владу Републике Србије да без даљег одлагања постави директора Дирекције за реституцију, јер тај државни орган дуже од пола године нема руководиоца и не обавља своју основне функције, на штету права грађана. У поступку који је водио по притужби Јевреске општине Нови Сад, која се жалила на некоректан рад Дирекције јер о поднетом захтеву није одлучила у законом одређеном року. Дирекција је републичког Заштитника грађана обавестила да је без директора од 01. 01. 2011. године, а да је директор једини овлашћен за доношење одлука о захтевима грађана и других управних ствари.

Заменица Заштитника грађана, Тамара Лукшић – Орландић учествовала је на округлом столу у оквиру кампање, „Свратиште је део мог града!“, коју је организовала НВО Центар за интеграцију младих, која у Београду реализује пројекат Свратишта за децу улице од 2007. године.

Истакла је да је ова НВО у претходних неколико година обављала посао државних органа на збрињавању деце улице, а да су се недавно усвојеним Законом о социјалној заштити стекли услови да услуга Свратишта буде финансирана из средстава локалне заједнице, на начин и под условима утврћеним Законом. Обавеза је државе да заштити децу од занемаривања и искоришћавања сваке врсте, а деца улице су најподложнија тим ризицима.

Локалне самоуправе у Београду и другим већим градовима у Србији, у којима постоје деца улице, јесу позване, сада и по Закону о социјалној заштити да обезбеде одрживост оваквих и сличних услуга за најрањивије категорије деце, а деца улице сигурно улазе у ту категорију.

Заменица заштитника грађана је подсетила  и на успешно реализовану иницијативу Заштитника грађана с акраја 2009. године када је Влада Србије донела одлуку о пуштању у промет доплатне поштанске марке за децу улице, те да се из тих средстава финансирао рад Свратишта у 2010. години и започеле активности на успостављању свратишта у Нишу и Новом Саду.