a


b_300_0_16777215_00_images_stories_konferencija_zavrsna_tvining.jpeg

Улога Заштитника грађана у време транзиције и кризе је велика, али без садејства са осталим гранама власти, министарствима и агенцијама који имају реалну власт, може се десити да омбудсман говори једно, а да се у стварности дешава друго - односно да грађани немају претеране користи од тога. Омбудсман нема буџет да помогне сиромашној породици, нема могућност да сам промени закон, већ настоји да у рад других државних органа унесе доследност и јасне критеријуме - истакао је републички заштитник грађана Саша Јанковић на данашњој међународној конференцији "Улога и изазови за Заштитника грађана у време промена у Европи", коју је ова институција организовала у Палати Србија.

b_300_0_16777215_00_images_stories_jpg.jpeg          

Администрација је плодно тле за корупцију и активности Заштитника грађана су усмерене да сузе то тло, истакао је републички омбудсман Саша Јанковић на данашњој конференцији Борба против корупције - Интегритет институција Србије у борби против корупције- који је организовала Транспарентност Србија у центруСава.
Јанковић је рекао да је Заштитник грађана  досад примио преко осам хиљада формалних притужби. Заштитнику грађана се обратило и више од 25 хиљада  грађана, док се највише  жалби односило на  лошу управу.

 Саша Јанковић је подсетио да је његова институција, у оквиру својих активности у борби против корупције, упозоравала на неконтролисани допунски рад у здравству, као и на ситуацију са катастром, где је Влада Републике Србије донела пропис којим се  грађанима који плате више, предмет  брже решава.

Заштитник грађана је споменуо да су корисни механизми у борби против корупције у свету тзв. дувачи у пиштаљку, који указују на неправилности у својој средини. Поставља се питање,  да ли држава треба да им пружи подршку или да их препусти милости окружења. Заштитник грађана ће  са осталим државним контролним органима формирати радну групу за заштиту тих људи.

 На конференцији су о својим искуствима и активности у борби против корупције говорили  и челници независних државних институција, као што су Агенција за борбу против корупције, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Државна ревизорска институција, као и секретар Републичке изборне комисије.

Заштитник грађана изражава забринутост због притиска који се врши на представнице појединих организација цивилног друштва у Новом Пазару преко локалних медија за које се сматра да су под утицајем једне верске заједнице и њеног лидера. Републички омбудсман такође указује и на неприхватљивост медијских написа који полазе са становишта националне или верске искључивости, као што је недавни текст у ревији „Санџак“ у коме се мешовити бракови проглашавају за „грешку“.

Заштитник грађана Саша Јанковић апеловао је данас на Министарство финансија да се према буџету институције Заштитника грађана почне понашати у складу са законским одредбама које гарантују независност републичког омбудсмана и других независних органа од извршне власти, што подразумева и буџетску независност.

Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Агенција за борбу против корупције, Савет Владе Републике Србије за борбу против корупције и невладина организација Транспарентност Србија одлучили су да формирају заједничку радну групу за израду законских одредби о заштити тзв. дувача у пиштаљку.

b_300_0_16777215_00_images_stories_tamara_i_natasa.jpeg

У Скопљу је 06. и 07. септембра ове године, одржана Годишња конференција Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе (CRONSEE), на којој су учествовале заменица Заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић – Орландић и начелница одељења за права детета Наташа Јовић.