a

Пореска управа Министарства финансија обавестила је Заштитника грађана да неће извршити препоруку тог органа  и обуставити принудну наплату доприноса предузетницама на трудничком боловању, иако је Заштитник грађана претходно утврдио да Пореска управа, спроводећи исти закон, протеклих година тај допринос није наплаћивала, и да је таква промена у начину примене закона неправилна.

b_300_0_16777215_00_images_stories_grupa_484_3.jpeg

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић Орландић учествовала је на јавној презентацији извештаја о деци тражиоцима азила у Србији, коју су припремиле четири невладине организације: Група 484, Београдски центар за људска права, Иницијатива за развој и сарадњу и Београдски центар за безбедносну политику

Учествујући као један од говорника на конференцији, она је указала на важност примене основних принципа у раду са децом азилантима од стране надлежних државних органа, који су садржани, пре свега, у Конвенцији о правима детета и Смерницама о политикама и процедурама у вези са непраћеном децом која траже азил УНХЦР. Поред најбољих интереса детета, права на живот и развој, права на партиципацију и недискриминацију, ту су и: право на информисање, на услуге преводилаца, поверљивост података, поштовање културног идентитета, обука и едукација јавних службеника, трајност и одрживост решења која се нуде тој деци и њихова правовременост. Мора се развити таква процедура на националном нивоу која ће бити пријатељска према деци азилантима и родно сензитивна, јер Србија постаје и земља пријема азиланата.

Нагласила је да су закључци до којих су дошли аутори Извештаја добра основа за даљи рад Заштитника грађана у овој области и допринос унапређивању праве ове осетљиве категорије деце.


b_300_0_16777215_00_images_stories_debata_u_narodnoj_skupstini_-_tamara.jpeg

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић - Орландић учествовала је у јавној дискусији, која се 27. маја 2011. водила у Народној скупштини Републике Србије на тему успостављања одрживог дијалога о јавним политикама за децу између организација грађанског друштва за децу, државних институција и ЕУ.

Поред изношења различитих видова сарадње коју институција Заштитника грађана остварује са организацијама грађанског друштва (учешће експерата из НВО у раду Заштитника грађана, подношење притужби од стране НВО, заједнички мониторинг и др.), заменица заштитника грађана је указала и на изазове који нам предстоје (остваривање инклузивног образовања, забрана телесног кажњавања, спровођење Конвенције СЕ о заштити деце од сексуалне експлоатације и сексуалног злостављања). Такође је упознала учеснике конференције и са процесом израде Нацрта закона о правима детета, нагласивши да се једна од основних одредби нацрта односи на обавезу сарадње органа јавне власти, правних и физичких лица у остваривању, унапређивању и заштити права детета.

Као позитиван домет ове конференције, заменица заштитника грађана истиче да су на њој учествовали, и једни друге слушали, народни посланици, представници ЕУ, Уницефа и бројних организација грађанског друштва у чијем фокусу су права детета. Са становишта улоге институције Заштитника грађана, треба рећи да су сви актери тог процеса препознали значај институције у заштити и унапређивању права детета.

Иницијатор расправе било је Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб из Ниша, уз подршку Делегације ЕУ у Србији.

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић учествовао је 26. и 27. маја 2011. године. у Стразбуру на семинару Европске комисије против расизма и нетолеранције Савета Европе на којем се расправљало о расној дискриминацији у области запошљавања.

У раду семинара учествовало је преко педесет представника специјализованих институција за људска права из различитих земаља. Чланови Европске комисије против расизма и нетолеранције су истакли да националне институције за људска права имају велики значај у спречавању дискриминације и унапређењу људских права, те да је неопходно јачати капацитете и независност ових институција. alt

Одбор за правосуђе и управу Скупштине Србије разматрао је на данашњој седници  извештај Заштитника грађана за 2010. годину у делу који се односи на надлежност тог одбора.

Заменица Зaштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић Орландић, учествовала је у консултацијама које је поводом спровођења инклузије у систему образовања, организовала Радна група за права детета Народне скупштине Републике Србије.

Формирана је подгрупа, коју чини један број посланика, чланова скупштинске Радне групе за права детета, на челу с а посланицима Милицом Војнић-Марковић и Николом Новаковићем.

У изради анализе ефеката имплементације инклузије у образовни систем чланови подгрупе ће координирати сарадњу са Министарством просвете и науке и Заштитником грађана. Уницеф ће пружити стручну помоћ у изради методологоје за независну експертску анализу ефеката инклузивног образовања.

Договорени су већ и наредни кораци чланова подгрупе, који ће обићи више школа које се могу сврстати у примере добре праксе када је реч о примени инклузије, али и школе где постоје евидентни проблеми у њеној примени, а на које је указао  Заштитник грађана. За јесен се у Народној скупштини Републике Србије  предвиђа и јавно слушање на тему примене инклузије, остварених резултата и проблема у пракси.

panel flajer