a

b_300_0_16777215_00_images_stories_drustvo_za_razvoj_dece_i_mladih_4.jpeg

Заменица Заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић Орландић, учествовала је на конференцији за штампу, коју је организовало Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб поводом  формирања Мреже организација  за децу Србије (МОДС),

Она је подсетила на дуг пут који су организације цивилног друштва у Србији, којима су у фокусу деца и остваривање њихових права, прошле да би успоставиле Мрежу. Указала  је на значај умрежавања јер оно треба да помогне да се кроз заједнички ангажман и утврђивање приоритета  допринесе бољем положају деце у Србији, посебно на локалном нивоу, где ове организације делују.

Нагласила је значај партнерства Заштитника грађана и Мреже и њихово међусобно подстицање ради остваривања добробити деце у Србији. Такође је најавила да се посебна подршка Мреже очекује приликом лобирања за доношење Закона о правима детета, чији Преднацрт је припремила експертска радна група Заштитника грађана.


Заштитник грађана утврдио је да је у Клиничком центру Ниш незаконито и неправилно обављан допунски рад и затражио да накнаде за тај рад које је плаћао Републички завод за здравствено осигурање буду враћене у јавни фонд.

Заштитник грађана поздравља одлуку Уставног суда о забрани Националног строја као нужну, одговорну и тешку, али упозорава да саме забране неће бити довољне да се суштински реши проблем екстремизама који угрожавају темељне људске и друштвене вредности.

Редовни тематски састанак Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе (CRONSEE), одржан је 20. маја 2011. године у Скопљу, на коме је учествовала начелница одељења за права детета Наташа Јовић. Тема овогодишњег састанка је била „Улога Омбудсмана у заштити деце од телесног и психолошког кажњавања и насиља“, а учесници конференције изнели су низ података о раширености појаве телесног кажњавања и емоционалног насиља, односа  јавности и стручне јавности према овим врстама кажњавања и насиља и активностима институција омбудсмана за децу које се предузимају и планирају у циљу њиховог спречавања и елиминисања.

Неопходност увођења законске и опште забране телесног кажњавања и потреба за сталном обуком о правима детета и заштити детета од насиља, неки су од закључака учесника тематског састанка.

b_300_0_16777215_00_images_stories_delegacije_hrvatske_udruge_za_udomiteljstvo11.jpeg

Институцију Заштитника грађана посетила је делегација из Хрватске, представника Министарства здравства и социјалног старања, Центра за социјални рад Загреба и НВО – Форум за квалитетно хранитељство деце. Колеге из Хрватске интересовала су искуства у раду институције Омбудсмана у вези са смештајем деце у хранитељске породице, могућности контроле остваривања права ове деце од стране Заштитника грађана, као и сродна питања у вези са усвојењем.

b_300_0_16777215_00_images_stories_yucom_za_sajt.jpeg


Србија је поставила изузетно високе стандарде везане за људска права који се не спроводе и зато треба инсистирати на примени Устава, како би грађани те стандарде и у пракси добили, указао је заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић на данашњој трибини „Шта замерате Уставу РС - приоритети цивилног друштва“ коју је организовао Комитет правника за људска права - Yukom у оквиру пројекта "Промене Устава за демократску Србију у Европској унији".

panel flajer