a

Заменик заштитника грађана др Горан Башић учествовао је на конференцији на тему „Инклузија Рома у образовању из оквира Министарства унутрашњих послова и укључивање у припреме и спровођење Стратегије локалне безбедности“, коју су организовали Одбор за међунационалне односе општине Сечањ и Полицијска управа Зрењанин. Конференција је организована са циљем остваривања боље комуникације и сарадње ромске националне мањине са припадницима МУП-а, као и укључивања Рома у школовање у оквиру Министарства унутрашњих послова.

У обраћању учесницима, заменик Заштитника грађана др Горан Башић је истакао да се Банат често у јавности помиње због међунационалних инцидената, као и то да је инцидент у селу Јабука из 2010. године када је локално становништво хтело да линчује Роме, јасан пример да се мора деловати превентивно. Заменик Заштитника грађана је поздравио ову иницијативу Одбора за међунационалне односе и Полицијске управе Зрењанин и нагласио да ће Заштитник грађана и даље пратити положај Рома и предлагати мере за унапређење.

Заштитник грађана Саша Јанковић позвао је данас  Владу Републике Србије да без даљег одлагања постави директора Дирекције за реституцију, јер тај државни орган дуже од пола године нема руководиоца и не обавља своју основне функције, на штету права грађана. У поступку који је водио по притужби Јевреске општине Нови Сад, која се жалила на некоректан рад Дирекције јер о поднетом захтеву није одлучила у законом одређеном року. Дирекција је републичког Заштитника грађана обавестила да је без директора од 01. 01. 2011. године, а да је директор једини овлашћен за доношење одлука о захтевима грађана и других управних ствари.

Заменица Заштитника грађана, Тамара Лукшић – Орландић учествовала је на округлом столу у оквиру кампање, „Свратиште је део мог града!“, коју је организовала НВО Центар за интеграцију младих, која у Београду реализује пројекат Свратишта за децу улице од 2007. године.

Истакла је да је ова НВО у претходних неколико година обављала посао државних органа на збрињавању деце улице, а да су се недавно усвојеним Законом о социјалној заштити стекли услови да услуга Свратишта буде финансирана из средстава локалне заједнице, на начин и под условима утврћеним Законом. Обавеза је државе да заштити децу од занемаривања и искоришћавања сваке врсте, а деца улице су најподложнија тим ризицима.

Локалне самоуправе у Београду и другим већим градовима у Србији, у којима постоје деца улице, јесу позване, сада и по Закону о социјалној заштити да обезбеде одрживост оваквих и сличних услуга за најрањивије категорије деце, а деца улице сигурно улазе у ту категорију.

Заменица заштитника грађана је подсетила  и на успешно реализовану иницијативу Заштитника грађана с акраја 2009. године када је Влада Србије донела одлуку о пуштању у промет доплатне поштанске марке за децу улице, те да се из тих средстава финансирао рад Свратишта у 2010. години и започеле активности на успостављању свратишта у Нишу и Новом Саду.

Заштитник грађана  поднео је  Одбору за просвету Народне скупштине Републике Србије иницијативу за подношење амандмана на  чланове 13., 17. и 25. Предлога закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања. Амандмани Заштитника грађана имају пре свега за циљ да заштите достигнути ниво остварених права детета, тако што би се задржала или минимално модификовала садашња законска решења.

Заменица заштитника грађана, Тамара Лукшић – Oрландић, учествовала је јуче у раду Радне групе за права детета Народне скупштине Републике Србије, на којој се расправљало о  изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, које је предложило Министарство просвете и науке.

Она је посебно истакла потребу задржавања постојећег решења из Закона о основама система образовања и васпитања које се односи на вођење васпитно дисциплинског поступка, оцењујући да би се његовим мењањем могао довести у питање достигнути степен заштите остварених права детета.

Вођење  васпитно дисциплинског поступка потребно је регулисати чврстим и прецизним  нормама како не би било произвољности у пракси, а на штету права детета/ученика, рекла је заменица заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић оцењујући да је примена Закона о управном поступку,  према постојећим законским решењима оптималан оквир за ову област. Такође је истакла, да не би требало укидати право ученичких парламената да се изјашњавају о квалитету уџбеника из којих ученици уче, те да у том смислу треба извршити измене у постојећем предлогу за измену  Закона о основама система образовања и васпитања.

Она је, истовремено, најавила да ће Заштитник грађана доставити Народној скупштини своје амандмане на Предлог овог закона.Заштитник грађана изражава задовољство због става Владе Србије да предузетницама-породиљама, које су од Пореске управе последњих месеци добијале захтев да ретроактивно плате порез за доприносе, држава треба да измири дуг. Тиме је оснажена Препорука Заштитника грађана од 16. марта ове године да Пореска управа поништи решења којима је приватним предузетницама за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета утврђен допринос за обавезно социјално осигурање по основу самосталне делатности и да им врати новац који су по том основу уплатиле.

panel flajer