a

На основу сазнања добијених из средстава јавног информисања, у којима се наводи да је 9. авуста 2020. године, око 8:50 часова, национална телевизија „Happy“ емитовала прилог у коме је поредила медицински захват на крави, односно животињи, и женама - правећи тако директну паралелу између жена и крава, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Регулаторног тела за електронске медије, у складу са чланом 24. став 1. Закона о Заштитнику грађана.

У наведеном прилогу, који говори о методу лечења стерилитета код крава, препоручује се да се он, из разлога економичности, примени и на жене. Између осталог предложено је да доктори медицине и гинеколози похађају курс на Ветеринарском факултету што би, по мишљењу аутора, допринело расту наталитета, а трошкови лечење стерилитета жена по методима које се примењују код крава били би знатно повољнији.

Потребно је да Регулаторно тела за електронске медије у року од 15 дана достави изјашњење о свим чињеницама и околностима које се односе на предметни случај и обавести да ли је покренуло поступак контроле рада националне телевизије на којој је емитован наведени прилог, као и о исходу контролног поступка, стоји у допису Заштитника грађана.

Prijem građana 2Заштитник грађана Зоран Пашалић лично је данас разговарао, у оквиру праксе „Отворених врата“ коју је увео од свог доласка на чело ове институције, са грађанима који имају проблема са радом различитих државних органа.

Жалбе грађана који су данас дошли у Институцију Заштитника грађана претежно су се односиле на рад инспекцијских служби, имовинско-правне односе и друга питања која грађанима стварају препреке за остваривање својих законских права.

Пријем грађана у седишту Институције Заштитника грађана, који траје у континуитету три године, био је привремено прекинут током ванредног стања уведеног због пандемије корона вируса, али је у јуну обновљена пракса личних сусрета и разговора Заштитника грађана са грађанима.

Тимови Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетили су јуче и данас две полицијске станице у саставу Полицијске управе за град Београд и то: ПС Вождовац и ПС Савски венац. НПМ је приликом посета полицијским станицама пратио спровођење препорука из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) Републици Србији из 2017. године.

b_300_0_16777215_00_images_20200731_PS_Vozdovac.jpegПосебна пажња била је посвећена мерама заштите од неадекватног поступања и начину остваривања права задржаних лица током задржавања, документовању употребе средстава принуде од стране полицијских службеника, поступању са привремено одузетим предметима и предузетим активностима ради стварања услова за аудио/видео снимање саслушања. Такође, представници НПМ-а обишли су просторије за задржавање које су адаптиране у складу са Правилником о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица, чиме су унапређени услови за боравак задржаних лица.

Полицијски службеници су показали висок степен кооперативности, дали одговоре на сва постављена питања, омогућили приступ просторијама за задржавање и другим просторијама у полицијским станицама, као и преглед и увид целокупне тражене документације. Професионално поступање полицијских службеника током посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

Заштитник грађана Зоран Пашалић честитао је свим грађанима Србије исламске вероисповести празник Курбан бајрам са жељом да га проведу у здрављу, миру и разумевању.

"Свим грађанима Србије исламске вероисповести честитам велики празник Курбан бајрам који дочекују у несвакидашњим и тешким околностима због пандемије корона вируса, са жељом да га проведу у здрављу, миру и разумевању са својим породицама, комшијама и пријатељима“, навео је Пашалић у честитки.

Представник Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 30. јула 2020. године надзор над поступком принудног удаљења страног држављанина са територије Републике Србије. Држављанин Републике Хрватске је из Прихватилишта за странце спроведен до граничног прелаза Батровци и предат хрватским властима. Током ненадзираног разговора који је са лицем обављен у Прихватилишту за странце, држављанин Хрватске није имао примедбе на рад полицијских службеника Републике Србије.

Поступак надзора остварен је уз пуну сарадњу службеника Прихватилишта за странце.

Заштитник грађана ће, поводом великог интересовања јавности и појединаца за вест о томе да је Управа за спречавање прања новца Министарства финансија направила списак новинара и удружења грађана и од банака тражила увид у све њихове трансакције од 1. јануара 2019. године, у складу са својим законским овлашћењима извршити контролу по обављеном поступку ради утврђивања да ли је ова контрола урађена на основу важећих прописа и закона.

Поступак који је покренула Управа за спречавање прања новца за увид у банковне трансакције наведених субјеката је утврђен Законом о заштити података о личности, а основ за наведено је прописан и Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, односно законским овлашћењима која Управа има а који су прописани чланом 73 наведеног закона који прописује да ако Управа оцени да у вези са одређеним трансакцијама или лицима постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, може од обвезника да захтева податке из евиденција о странкама и трансакцијама.

Управа по овом закону може и да захтева од обвезника и податке и информације који се односе на лица која су учествовала или сарађивала у трансакцијама или пословима лица за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

Заштитник грађана није упознат са разлогом због којих је Управа за спречавање прања новца изабрала баш наведене медијске раднике, невладине организације и удружења грађана али ће у оквиру својих надлежности пратити цео поступак.

Последице које могу имати контролисани субјекти зависе од тога шта ће Управа за спречавање права новца приликом контроле односно обављања своје надлежности, и на основу документације и информација које добије од обвезника, утврдити.

 

Страна 1 од 455