a

Заштитник грађана упутио је Народној скупштини Републике Србије извештај о случају тзв. „несталих беба“, после поступка који је водио на основу притужби родитеља.

Заштитник грађана је, после вишемесечног истраживања које је обухватило више министарстава, органа локалне самоуправе и здравствених и других установа, утврдио да низ административних процедура у вези са бебама, односно њиховим телима, није поштовано или није постојало иако су биле неопходне; 

да су се поједини органи, организације и службеници неодговорно односили према документацији, да је постојао нехуман, бирократски однос појединих јавних службеника према члановима породица, али да се због свих недостатака у документацији и протека времена (у појединим случајевима више десетина година), данас са сигурношћу, без посебног испитног поступка, не може оценити да ли је неко искористио службеничку немарност и неодговорност и неку бебу незаконито одвојио од породице.Поједине мањкавости у процедурама постоје и данас, те је Заштитник грађана у извештају дао и препоруке како би се оне у најкраћем року отклониле, а са њима и могућност да се у Републици Србији десе нови неизвесни случајеви „несталих беба“.

Упућене су препоруке Министарству здравља, Министарству унутрашњих послова и Министарству за државну управу и локалну самоуправу.

Заштитник оценио је и да би доношење посебног закона могло допринети утврђивању коначне истине у овим случајевима.

Извештај се налази на сајту Заштитника грађана (www.zastitnik.rs) у рубрици посебни извештаји.